Gebruiksvoorwaarden

Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van ICT ~ Office:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840